Stručni tim u Stomatološkoj ordinaciji "Pavlović" čine:


1. Dr Aleksandar Pavlović, stomatolog
2. 
Dr Irena Pavlović, specijalista ortopedije vilica
3.
 Dr Ana Rakočević, stomatolog
4. Dr Zvezdan Lakić, specijalista oralne hirurgije

5. Dr Ratko Madžar,stomatolog
6. Katarina Aleksić, viša stomatološka sestra
7. Jovana Glišić, viši zubni tehničar
8. Milica Rajić, viši zubni tehničar
9. Ana Pantović, administrativni radnik 


Dr Aleksandar Pavlović, stomatolog
Dr Aleksandar Pavlović, rođen je u Boru, 1974. godine.
Nakon odrastanja u Nemačkoj, vraća se u Srbiju i upisuje Stomatološki fakultet u Beogradu. 
Diplomirao je 2002. god. 
Pripravnički staž obavio je u Domu zdravlja Vračar. 
Naredne četiri godine provodi na postdiplomskim studijama na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu. 
Tu je stekao veliko znanje i veštinu iz oblasti oralne hirurgije.  
Usavršavao se na brojnim kursevima u Italiji i Nemačkoj iz oblasti oralne implantologije. 
Stomatološku ordinaciju "Pavlović" osnovao je 2004. godine. 
Tokom 14 godina rada Stomatološka ordinacija "Pavlović" se kontinuirano razvijala, a danas je ona prepoznata kao veoma uspešna ordinacija koja se bavi svim granama stomatologije i zapošljava deset mladih i ambicioznih ljudi.Dr Irena Pavlović, specijalista ortopedije vilica
Rođena je u Beogradu, 1982. godine. 
Stomatološki fakultet u Beogradu završila je 2008. godine, a odmah zatim i pripravnički staž na Vojnomedicinskoj akademiji. 
Već od 2009. godine svoj profesionalni razvoj nastavlja u Stomatološkoj ordinaciji "Pavlović".  
Aktivno i kontinuirano se usavršava i učestvuje na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i kursevima.
Specijalističke studije iz oblasti ortopedije vilica završila je na Vojnomedicinskoj akademiji, 2015. godine.
Dr Ana Rakočević, stomatolog
Dr Ana Rakočević je rođena 1982. godine, u Beogradu. 
Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine.
Jednogodišnji pripravnički staž završila je radeći kao stomatolog u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, 2010. godine.
U Domu zdravlja Mladenovac radila je kao stomatolog tokom 2010. i 2011. godine, a narednih godina posvetila se radu u privatnoj praksi.
Paralelno sa radom, dr Rakočević se usavršavala na kursevima iz oblasti estetske i konzervativne stomatologije, prateći najsavremenije trendove moderne stomatološke prakse.
Timu Stomatološke ordinacije “Pavlović” pridružila se 2017. godine.

Dr Zvezdan Lakić, specijalista oralne hirurgije 


Rođen je u Sarajevu, 1975. godine.
Nakon gimnazije, završio je Stomatološki fakultet u Beogradu, 2001. godine.
Pripravnički staž obavio je u Domu zdravlja Rakovica, da bi već 2006. godine završio specijalističke studije iz oblasti Oralna hirurgija i implantologija na Vojnomedicinskoj akademiji.
Učestvovao je na brojnim kursevima i naučnim skupovima iz oblasti oralne implantologije.
U Stomatološkoj ordinaciji „Pavlović“ radi od njenog osnivanja.


Dr Ratko Madžar, stomatolog
Doktor Ratko Madžar rođen je u Prijedoru, 1994. godine.
Po završetku srednje medicinske škole upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, smer stomatologija.
Diplomirao je 2019. godine, a pripravnički staž obavio u Domu zdravlja "Dr Milutin Ivković" Palilula.
Krajem 2018. pobeđuje na takmičenju stomatoloških fakulteta, nakon čega predstavlja Srbiju na Međunarodnom kongresu studenata stomatologije u Minhenu.
Timu "Pavlović" se priključuje 2020. godine.
Dr Madžar teži kontinuiranom stručnom usavršavanju iz svih grana stomatologije. Posebno polje interesovanja mu je estetska stomatologija.
U toj oblasti prati najnovije trendove, koje u ordinaciji "Pavlović" primenjuje u svakodnevnoj praksi.
Katarina Aleksić, viša stomatološka sestra 


Rođena je 1986. godine, u Beogradu. 
Posle Srednje medicinske škole u Beogradu, završila je Višu medicinsku školu - smer viša stomatološka sestra. 
Pripravnički staž završila je na Klinici za stomatologiju Vojnomedicinske akademije. 
U Stomatološkoj ordinaciji „Pavlović“ zaposlena je od 2012. godine.


Jovana Glišić, viši zubni tehničar 
Rođena je u Beogradu, 1986. godine. 
Nakon završene Srednje zubotehničke škole, završila je Višu medicinsku školu - smer viši zubni tehničar - protetičar. 
Pripravnički staž završila je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. 
U Stomatološkoj ordinaciji „Pavlović“ zaposlena je od 2014. godine.
Milica Rajić, viši zubni tehničar Rođena je u Smederevu, 1992. godine. 
Završila je osnovne strukovne studije na studijskom programu zubni tehničar – protetičar na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. 
Radno iskustvo stekla je radom u zubnoj tehnici. 
U Stomatološkoj ordinaciji „Pavlović“ zaposlena je od 2017. godine.


Ana Pantović, administrativni radnik
Ana Pantović je rođena 1988. godine. 
Posle završene Srednje ekonomske škole u Čačku, upisuje Fakultet za sport i fizičko vaspitanje. 
Ima dvogodišnje iskustvo u radu u stomatološkoj ordinaciji. 
U Stomatološkoj ordinaciji "Pavlović" zaposlena je od 2018. godine, na administrativnim poslovima


Ako imate bilo kakav stomatološki problem, slobodno nas pozovite! 

Budite sigurni da će Vam naš stručni tim ponuditi najadekvatnije rešenje i pružiti najbolju uslugu.


×

POSTAVITE PITANJE

Vaša poruka je uspešno poslata!

Copyright © 2018 Stomatoloska ordinacija Pavlovic. All rights reserved.
Izrada sajta i SEO by WBS